trženje, vgrajevanje in servisiranje klimatskih in prezračevalnih naprav ter toplotnih črpalk

KOROTRON Proizvodnja, gradbeništvo, gostinstvo, posredništvo, trgovina, servis in druge storitve d.o.o.

Lastnik: Aleksander Korošec
Naslov podjetja: Spodnja Brežnica 40,
2319 Poljčane

MATIČNA ŠTEVILKA: 5724287000
DAVČNA ŠTEVILKA: 42036500

Telefon: 041 619 063
Email: info@korotron.si

Korotron d.o.o., Spodnja Brežnica 40, 2319 Poljčane, ID št.: SI42036500, Matična številka.: 5724287000, Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vložno številko Srg 449/93 dne 24.2.1993, Tel.: 041 619 063, E: info@korotron.si, TRR: SI56 0443 0000 0451 455 pri Nova KBM d.d.