trženje, vgrajevanje in servisiranje klimatskih in prezračevalnih naprav ter toplotnih črpalk